Pravila nagradnog natječaja ''Mentalna higijena“

Upijaj znanje

Članak 1.

Organizator

Nagradni natječaj priređuje i organizira Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB 52848403362 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te promocije Organizatorovog projekta društveno odgovornog poslovanja „Mentalna higijena“. Nagradni natječaj traje od 25.9.2023. u 08.00 sati do 5.10.2023. u 23.59 sati, a provodi se u razredima osnovnih školi koje sudjeluju u radionici „Mala škola mentalne higijene“.

Članak 3.

Fond nagrada koji utvrđuje Organizator

Nagradni fond sadrži:

  • maksimalno šesnaest (16) dobitnika (učenika) osvojit će promo poklon paket, priznanje te sudjelovanje na Meet up-u (u daljnjem tekstu: Meet up) koji će se održati 18.10.2023. i koji uključuje: druženje i upoznavanje s influencerima (ambasadorima projekta) te snack i osvježenje na lokaciji održavanja Meet up-a
  • jedna (1) škola s ukupno najbolje ocijenjenim kreativnim radovima osvojit će jednu (1) dodatnu stručnu radionica na temu mentalnog zdravlja s Hrabrim telefonom u 2024. godini.

Nagrade će biti svečano dodijeljene na Meet up-u. Školama izvan Zagreba Organizator podmiruje putne troškove do lokacije održavanja Meet up-a uz predočenje dokaza o učinjenim troškovima.

Nagrade nisu prenosive na treće osobe, niti su zamjenjive za drugu robu, usluge ili novac. Dobitnik nema pravo na izbor druge nagrade. Dobitnik će o dobitku nagrade biti obaviješten putem ovlaštenog predstavnika škole (pedagog, profesor ili ravnatelj; u daljnjem tekstu: predstavnik škole) koju pohađa.

Dolazak na Meet up tj. registracija predstavnika škole i dobitnika na info pultu te preuzimanje promo poklon paketa  smatra se preuzimanjem nagrade, a time prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Svaka škola koja sudjeluje u natječaju dužna je osigurati pratnju učenika za dolazak na Meet up.

Ako dobitnik Natječaja ne preuzme nagradu, odbije ili nije u mogućnosti prihvatiti nagradu, odriče se prava na nagradu te se ista dodijeljuje autoru sljedećeg najboljeg kreativnog rada.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju isključivo učenici prethodno prijavljenih osnovnih škola čiji razredi sudjeluju u radionicama Hrabrog telefona pod nazivom „Mala škola mentalne higijene“.

U nagradnom natječaju nemaju pravo sudjelovanja djeca zaposlenika Organizatora, niti drugi učenici škola koje ne sudjeluju u radionicama.

Članak 5.

Način sudjelovanja i odabir dobitnika

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

  1. Izraditi kreativni rad (slika, plakat, video ili tekstualni uradak) na temu „Što je za mene mentalna higijena?“
  2. Svoj kreativni rad predati u fizičkom obliku ili ga u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu predstavnika škole do 5.10.2023., a predstavnici škola će sve zaprimljene radove uz imena i prezima učenika proslijediti Organizatoru najkasnije do 6.10.2023. na e-mail mentalnahigijena@wiener.hr
  3. Organizator će obavijestiti škole o odabranim dobitnicima najkasnije do 9.10.2023.

Nakon proglašenja dobitnika, predstavnici škola dužni su najkasnije do 13.10.2023. na mail adresu mentalnahigijena@wiener.hr dostaviti potvrdu dolaska i suglasnosti roditelja za objavljivanje radova i fotografiranje učenika na Meet up-u uz kontakt podatke predstavnika škole.

U završni odabir za nagradu ulaze svi sudionici koji su u propisanom roku ispunili sve uvjete i korake ovog natječaja.

Sudionici se na natječaj mogu prijaviti u grupama od 2 do 4 učenika. Svaki učenik koji je član pobjedničkog tima dobit će svoju nagradu. Članove tima učenici biraju samostalno.

O dobitnicima natječaja odlučivat će tročlana komisija u sastavu Organizatora, a iz svake škole koja sudjeluje bit će odabran jedan (1) pobjednički rad. Kriterij za odabir bit će kreativnost i originalnost rada.

Organizator zadržava pravo zatražiti radove na uvid ili poslati dodatna pitanja vezana za rad.

Dobitnici će biti objavljeni na web stranici mentalnahigijena.hr u roku od 72 (sedamdeset i dva) sata od datuma primitka prijavljenih radova te će o dobitku biti obaviješteni putem predstavnika škola.

Nakon objave rezultata, predstavnici škola će zaprimiti obavijest o načinu preuzimanja nagrade.

Dobitnici nagrada dužni su pobjedničke radove donijeti na Meet up u fizičkom ili elektronskom obliku, ovisno o formatu rada.

Od četiri (4) škole koje sudjeluju na radionicama „Mala škola mentalne higijene“ bit će odabrana jedna (1) najbolja škola koja će imati najviše prijavljenih kvalitetnih i kreativnih radova. Ta škola osvaja još jednu (1) radionicu za 2024. godinu. Dobitnike bira tročlana komisija u sastavu Organizatora na temelju kriterija kreativnosti i originalnosti, a proglašenje najbolje škole održat će se na Meet up-u 18.10.2023.

Članak 6.

Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Ovaj Nagradni natječaj ne nameće bilo kakvu obvezu kupnje u zamjenu za sudjelovanje.

Članak 7.

Pogreške i neregularne prijave

Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nevažeći su i kao takvi ne daju pravo na nagradu.

Članak 8.

Maloljetni sudionici u nagradnom natječaju

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu s pozitivnim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, ali su na Meet up dužni doći u pratnji predstavnika škole koju pohađaju.

Članak 9.

Korištenje osobnih podataka

Organizator pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom.

Osobni podaci koji se prikupljaju su ime i prezime i kreativni radovi poslani radi sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju i dostavom svojih osobnih podataka na način određen ovim Pravilima sudionik potvrđuje da je upoznat s obradom osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Pravila, kao i u skladu s odredbama Pravila privatnosti Organizatora natječaja koja su navedena na službenim internet stranicama Organizatora (https://www.wiener.hr/informacije-o-obradi-podataka.aspx).

Svrha prikupljanja osobnih podataka je identifikacija dobitnika i uručenje nagrade na Meet up-u.

Organizator će kreativne radove, fotografije i snimke s Meet up-a objaviti na web stranici i službenim društvenim mrežama Mentalne higijene te na Meet up-u samo na temelju pisane suglasnosti sudionika.

Voditelj obrade osobnih podataka je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, a podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama.

Podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj, a prikupljeni osobni podaci brisat će se po ispunjenju svrhe, a najduže nakon proteka razdoblja od 1 (jedne) godine.

Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetnog Natječaja je na temelju dobrovoljnog sudjelovanja u Nagradnom natječaju, a uvjet je za ispunjenje obveze Organizatora, tj. u slučaju da sudionik (ispitanik) odluči ne podijeliti svoje osobne podatke s Organizatorom, neće ostvariti pravo na dodjelu nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju.

Voditelj obrade će u svakom trenutku omogućiti sudioniku pristup osobnim podacima koji se odnose na njega te ispraviti netočne podatke ili izbrisati osobne podatke sudionika na njegov zahtjev. Sudionik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka, njihovo brisanje i uložiti prigovor na obradu.

Za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade na e-mail adresu dpo@wiener.hr, a sudionik je ovlašten podnijeti i prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 10.

U slučaju spora

Za slučaj spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 11.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Predmetni Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem predstavnika škole.

Članak 12.

Objava pravila

Ova Pravila bit će objavljena na web stranici Organizatora mentalnahigijena.hr.

< Natrag